Natasha Danilova

Natasha Danilova is a senior lecturer in politics and international relations at University of Aberdeen.